Integritetspolicy

Vi tar skyddet av dina data på stort allvar. Dessa riktlinjer för dataskydd ger dig detaljerad information om behandlingen av dina data och om dina juridiska rättigheter i detta avseende. Begrepp som "personuppgifter" eller "behandling" används här på samma sätt som de juridiska definitionerna i Art. 4 GDPR. Vi förbehåller oss rätten att justera vår dataskyddspolicy med framtida verkan, särskilt om våra webbplatser vidareutvecklas, vi använder ny teknik eller den rättsliga grunden eller motsvarande rättslig praxis ändras. Vi rekommenderar att du läser igenom dataskyddspolicyn då och då och gör en kopia eller utskrift för framtida bruk.

 

Sekretesspolicy för webbplatsanvändning
Dataskyddsinformation nextbike GmbH (Svenska)  |  Data Protection Information nextbike GmbH (English)

Dataskyddsbroschyr för alla tjänster från nextbike GmbH
Broschyr för dataskydd för kunder hos nextbike GmbH (Svenska)  |  Data protection leaflet (English)

Lista över procedurer
Lista över procedurer (Svenska)   |  List of procedures (English)

Goeteborgs Stad trafikkontoret personuppgiftsbehandling