Klassiker

Första steget är att registrera sig. Detta är gratis och görs enkelt i nextbike-appen, på webbsidan eller på en terminal (finns i Göteborg på Drottningtorget, Korsvägen och vid Mölndals centrum). Efter registrering kan cyklar hyras via nextbike-appen, terminalerna, kundtjänst eller via själva cykeln.

Hur du hyr, parkerar och returnerar en Styr & Ställ-cykel förklaras mer ingående under så här fungerar det.

Nextbike driver lånecykelsystem i mer än 200 städer över hela världen, och när du registrerat dig kan du hyra cyklar i alla dessa städer. Typ av cyklar, hur det går till och priser kan variera från stad till stad. Varje stad har en webbsida som förklarar hur man går tillväga för att uthyrningen går till. För att hitta ett specifikt systems webbplats, gå till sidan för platssökning.

 

 

Styr & Ställs cyklar kan endast återlämnas på officiella stationer. På stationskartan i din app eller på webbsidan kan du enkelt se var närmsta station finns.

Regler för återlämning kan variera från stad till stad och beskrivs på respektive lånecykelsystems webbsida. För att hitta en specifik webbsida, gå till sidan för platssökning.

 

Återlämna din cykel till en officiell Styr & Ställ-station. Skjut kabellåset genom framgaffeln tills det låses och tryck 'OK' på cykeldatorn. Om det finns ett ledigt cykelställ vid stationen låser du fast cykeln i det. Om det inte finns några (tillgängliga) cykelställ, låser du bara cykeln och parkerar den på den förberedda markytan vid skylten. Kontrollera din app för att se att cykeln återlämnats korrekt. Kontakta kundtjänst om hyrperioden inte avslutats.

 

Ett årskort för Styr & Ställ kostar 300 SEK och ett månadskort kostar 90 SEK. Med årskort eller månadskort ingår de första 60 minuterna av varje ny påbörjad resa. Efter det kostar varje ny påbörjad halvtimme 10 SEK. Du kan också hyra cykel utan att köpa års- eller månadskort, då kostar resan 20 SEK för varje påbörjad halvtimme.

Det finns alltid en maxavgift, oavsett biljett- eller abonnemangstyp, på 300 SEK per dygn.

I övriga lånecykelsystem som nextbike tillhandahåller kan priserna variera. Du hittar lokala priser på respektive lånecykelsystems webbsida. För att hitta en specifik webbsida, gå till sidan för platssökning.

 

 

Du kan kontakta Styr & Ställs kundtjänst genom att mejla styrochstall@nextbike.com, ringa +46 317 67 94 38 eller genom att skicka feedback i appen.

 

Vänligen kontakta vår kundtjänst via telefon eller e-post för att korrigera eventuella feldebiteringar. När du kontaktar oss behöver vi få all nödvändig information om lånet / abonnemangs- eller biljettyp / användarkonto så att vi kan göra en korrekt bedömning. Vår kundtjänst nås via styrochstall@nextbike.com eller +46 317 67 94 38.

Nextbike finns i över 200 städer och mer än 26 länder på fyra kontinenter, inklusive Berlin, Warszawa, Budapest, Glasgow och Riga. Du hittar en fullständig översikt över nextbikes platser på styrochstall.se/stationer. För att hitta ett specifikt lånecykelsystems webbsida, gå till sidan för platssökning.

 

Rapportera den misslyckade återlämningen omedelbart till vår kundtjänst via feedbackfunktionen i appen eller ring kundtjänst på +46 317 67 94 38 och ha cykelnumret (visas på cykelramen), återlämningsplatsen och den totala lånetiden tillgänglig. Vår kundtjänst avslutar hyrperioden åt dig och justerar kostnaden.

 

En serviceavgift på minst 200 SEK debiteras om en cykel returneras utanför en officiell Styr & Ställ-station. Det spelar ingen roll om cykeln redan stod utanför en station då lånet påbörjades. Föregående användares serviceavgift täcker inte att nästa användare inte lämnar tillbaka cykeln vid en station eller liknande felaktig användning av systemet.

Svar på alla dina frågor

Registrering

Du kan registrera dig på webbsidan, appen, på en terminal eller via kundtjänst. Information om registrering finns under så här fungerar det. Om du letar efter information om nextbikes lånecykelsystem i en annan stad, gå till sidan för platssökning.

 

För att aktivera ditt användarkonto måste du betala 10 SEK i deposition när du registrerar ditt kort. Detta är endast för verifiera din valda betalningsmetod. Depositionen kan sedan användas vid köp av abonnemang eller biljett. 

Efter att ditt kort debiterats aktiveras ditt konto omedelbart.

Du hittar alla priser för Styr & Ställ under priser.

 

För att verifiera din valda betalningsmetod och för att aktivera ditt konto debiteras ditt bankkonto med 10 SEK. Detta är dock inte en registreringsavgift, depositionen kan användas för att köpa abonnemang eller biljett.

Du hittar alla priser för Styr & Ställ under priser. 

Du måste vara över 18 år för att använda Styr & Ställ.

Konto

Du kan enkelt ändra ditt telefonnummer på ditt konto på vår webbsida. Logga in, klicka på "Användarinställningar" och ange ditt nya mobiltelefonnummer. Klicka sedan på "Spara ändringar". Denna funktion är inte tillgänglig i appen. Endast ett mobilnummer kan anges per konto.

Du kan enkelt avsluta ditt konto via webbsidan. Logga in på ditt konto och klicka på "Avsluta konto". Återstående kredit återbetalas automatiskt.

Alternativt kan du avsluta ditt konto genom att skicka mejla till styrochstall@nextbike.com.

Eventuell återstående kredit kommer att återbetalas. Undantag är lojalitetsprogram eller liknande. 

Om ditt konto blir rött eftersom utestående belopp inte kan debiteras, kommer ditt konto tillfälligt att inaktiveras tills det utestående beloppet har betalats. Kontrollera att du har angett ett giltigt betalningsmedel.

Du kan kontakta Styr & Ställs kundtjänst genom att mejla styrochstall@nextbike.com, ringa +46 317 67 94 38 eller genom att skicka feedback i appen.

Vänligen kontakta vår kundtjänst via telefon eller e-post för att korrigera eventuella feldebiteringar. När du kontaktar oss behöver vi få all nödvändig information om lånet / abonnemangs- eller biljettyp / användarkonto så att vi kan göra en korrekt bedömning. Vår kundtjänst nås via styrochstall@nextbike.com eller +46 317 67 94 38.

En serviceavgift på minst 200 SEK debiteras om en cykel returneras utanför en officiell Styr & Ställ-station. Det spelar ingen roll om cykeln redan stod utanför en station då lånet påbörjades. Föregående användares serviceavgift täcker inte att nästa användare inte lämnar tillbaka cykeln vid en station eller liknande felaktig användning av systemet.

Ett konto kan tillfälligt inaktiveras om utestående belopp inte kunde debiteras från ditt bankkonto eller om det inte finns någon angiven betalningsmetod. Kontrollera uppgifterna på ditt konto och kontakta kundtjänst om du är osäker.

Om du har uppgett kort som betalningsmetod debiteras avgifterna för dina resor vanligtvis 24 timmar efter ditt lån.

Du kan när som helst se din uthyrningshistorik och ladda ner en sammanställning över dina köp på ditt konto under ”kontonivå”. Logga in via webbsidan. Observera att sammanställningen över månadens köp är tillgänglig först efter månaden slut.

Hyra, parkera och återlämna

 

Styr & Ställs cyklar kan endast återlämnas på officiella stationer. På stationskartan i din app eller på webbplatsen kan du enkelt se var närmsta station finns.

Regler för återlämning kan variera från stad till stad och beskrivs på respektive webbsida. För att hitta en specifik webbsida, använd stationssökning.

 

 

Återlämna din cykel till en officiell Styr & Ställ-station och skjut kabellåset genom framgaffeln tills det låses. Kontrollera din app för att se att cykeln återlämnades korrekt. Kontakta kundtjänst om hyrperioden inte avslutats.

 

Ja, cyklar kan hyras och återlämnas via själva cykeln, en terminal eller via kundtjänst. Du kan också lägga ditt abonnemang på ett RFID-kort. Läs här hur det fungerar.

Ja, genom att aktivera parkeringsläget kan du parkera din cykel tillfälligt. För att parkera cykeln, tryck kort på knappsatsen på cykeln för att väcka den, tryck sedan på 'P' -knappen, stäng kabellåset och bekräfta parkeringsläget igen genom att trycka på 'P' -knappen. För att fortsätta cykla, ange låskoden igen på knappsatsen på cykeln och tryck på 'OK'. Observera att du fortfarande betalar för användningen av cykeln när den är parkerad.

Alla stationer är markerade på kartan i appen och på webbsidan med stora markörer (de små markörerna är enskilda cyklar). Det finns också stationsskyltar, terminaler eller cykelställ på de markerade platserna.

 

Om en terminal är ur funktion kan du fortfarande hyra och lämna tillbaka cyklar på respektive station via cykeldatorn på cykeln. Informera vår kundtjänst via app, telefon eller e-post om felet så att vi kan åtgärda det så snart som möjligt.

Återlämna din cykel till en officiell Styr & Ställ-station. stäng kabellåset. Skjut kabellåset genom framgaffeln tills det låses och tryck 'OK' på cykeldatorn. Om det finns ett tillgängligt cykelställ på stationen låser du fast cykeln i det. Om det inte finns några (tillgängliga) cykelställ, låser du bara cykeln och parkerar den vid stationen. Kontrollera i din app att cykeln återlämnades korrekt. Kontakta kundtjänst om lånet inte avslutats.

Observera att du inte får parkera din cykel så att den hindrar andra trafikanter, på gågator eller utrymmen med vägskyltar som förbjuder cykelparkering.

Observera också att cykeln inte får parkeras eller återlämnas:

(a) vid trafikljus

(b) vid biljettautomater

(c) vid vägskyltar

(d) på trottoarer, om detta resulterar i en passageringsbredd på mindre än 1,50 m

(e) framför, vid och på utrymningsvägar

(f) genom att låsas fast i stängsel på privata eller offentliga fastigheter och anläggningar

(g) på plattformar för kollektivtrafik och busshållplatser

Vid överträdelse förbehåller vi oss rätten att ta ut en serviceavgift.

 

Om du inte lämnar tillbaka din cykel vid en station debiteras du en serviceavgift på minst 200 SEK. Mer information om serviceavgifter finns under priser

 

Kontakta omedelbart vår kundtjänst via feedbackfunktionen i appen eller ring +46 317 67 94 38 och ha cykelnumret (visas vid cykelramen), återlämningsplatsen och den faktiska användningstiden tillgänglig. Vår kundtjänst avslutar lånet och justerar kostnaden.

Med ditt registrerade konto kan du använda nästan alla nextbikes lånecykelsystem över hela världen. För vissa system är emellertid en andra registrering i respektive system nödvändig. Detta gäller MVG-Rad München, VAG_Rad Nürnberg, Mol Bubi Budapest / Ungern, Sitycleta / Las Palmas de Gran Canaria och Bilbaobizi i Bilbao / Spanien. I vissa system kan cyklar hyras utan omregistrering, men bara via den lokala appen. Detta gäller bland annat Veturilo Warszawa / Polen.

 

Du kan hyra upp till fyra cyklar åt gången med ett konto. Abonnemangskostnader och särskilda villkor gäller vanligtvis bara för den första cykeln.

Fel kan enkelt rapporteras till vår kundtjänst via appen, telefon eller e-post. Kontrollera cykeln för uppenbara fel innan du börjar din resa och informera oss om eventuella skador så att cyklarna kan låsas och repareras så snabbt som möjligt. Om du har hyrt en cykel och sedan upptäcker ett fel, avsluta ditt lån och ring vår kundtjänst. Först då kan vi avbryta lånet och registrera att cykeln behöver repareras.

Tyvärr kan vi inte återbetala några avgifter om du har fortsatt att använda cykeln trots uppenbara fel.

Våra cyklar

 

Styr & Ställ erbjuder för närvarande bara vanliga cyklar med kabellås vid framgaffeln och en cykeldator bakom sadeln för kommunikation.

Nextbike har flera olika cykeltyper över hela världen, såsom lastcyklar, barncyklar och tandemcyklar. Gå till sidan för platssökning för att hitta specifika cykeltyper i varje stad.

Den maximala belastningen på våra cyklar är 100 kg, varav maximalt 5 kg får transporteras i korgen.

Styr & Ställ erbjuder inte barncyklar, hjälmar och släpvagnar. I allmänhet erbjuds inga tillbehör. Undantag är andra lånecykelsystem som drivs av nextbike som erbjuder barncyklar.

Du kan läsa mer om vilka trafikregler som gäller för dig som cyklar på Transportstyrelsens hemsida. Klicka här för att komma till hemsidan.

 

Priser och villkor

Ett årskort för Styr & Ställ kostar 300 SEK och ett månadskort kostar 90 SEK. För årskortet eller månadskortet ingår de första 60 minuterna av varje ny påbörjad resa.. Efter det kostar varje ny påbörjad halvtimme 10 SEK. Du kan också hyra cykel utan att köpa års- eller månadskort, då kostar resan 20 SEK för varje påbörjad halvtimme.

Det finns alltid en maxavgift, oavsett biljett- eller abonnemangstyp, på 300 SEK per dygn.

I övriga lånecykelsystem som nextbike tillhandahåller kan priserna variera. Du hittar lokala priser på respektive lånecykelsystems webbsida. För att hitta en specifik webbsida, använd platssökning.

Alla tillgängliga prislistor och gällande villkor finns under priser. 

 

 

Med årskort eller månadskort ingår de första 60 minuterna av varje ny påbörjad resa.. Efter det kostar varje ny påbörjad halvtimme 10 SEK. De kostnadsfria minuterna gäller endast för den första cykeln om flera cyklar hyrs samtidigt.

Alla prislistor och tillhörande villkor finns under priser

 

 

Års- eller månadskort förnyas inte automatiskt. Om du vill avsluta ditt abonnemang kan detta göras i appen eller genom att mejla styrochstall@nextbike.com. Alla priser och villkor finns under priser.

 

För att få tillgång till specialerbjudanden, ange en samarbetspartner under ’samarbetspartner’ på ditt konto eller genom att registrera dig med en specifik e-postadress, till exempel en e-postadress tillhörande ett universitet om detta har Styr & Ställ—erbjudande riktat mot sina studenter eller anställda. Har du en rabattkod anger du den under ”Rabattkod” på ditt konto. Alla prislistor och gällande villkor finns under priser.